Política de privadesa i dades

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per k2sm.com, estant aquesta titular i responsable del seu propi fitxer. Llevat dels camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta amb k2sm.com, l'estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica i operativa de productes i serveis oferts mitjançant k2sm.com actualment i en el futur.

k2sm.com, compleix els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitats a k2sm.com. k2sm.com no cedirà les dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat.

De conformitat amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic pot dirigir-se mitjançant el formulari amb la sol·licitud de baixa, per produir la baixa de la nostra base de dades.